O vydavatelství

Životní zkušenosti mi potvrdily, že existuje nemalá množina lidí, kteří z různých důvodů nevezmou knihu do ruky za účelem četby. Ve škole se prokousávají s pomocí stručných obsahů literárních děl dosažitelných na internetu, nebo ze studijních pozůstalostí blízkého okolí, v pozdějším věku čerpají své vědomosti ze zkratkovitých televizních, filmových či divadelních adaptací, často na hony vzdálených původní textové podobě.

Tito lidé většinou nemají z této situace velkou radost, ale zvykli si žít bez knihy.

Poslední průzkumy EU navíc zjistily, že čtení knih upadá i u lidí, kterým tato činnost nepůsobí žádné problémy, týká se to především mládeže. Co s tím?

Audiokniha se nesnaží být konkurentem klasické knihy, audiokniha podává pomocnou ruku těm, pro které je četba problémem, ať trvalým nebo krátkodobým.

Navíc jsem přesvědčen, že posluchač audioknih bude oklikou ke klasické knize přiveden a v budoucnu bude používat obě alternativy, podle momentální situace.

Formát MP3 otevírá pro audioknihy nebývalé možnosti, neboť umožňuje dostatek prostoru na jednom CD, prakticky pro jakkoli objemnou knihu.

Stanete-li se audiočtenářem(-kou), přeji vám příjemné chvíle při poslechu.

Pavel Socha
vydavatel